Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob uvedených níže nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Třetí osoby (zpracovatelé):

  • Poskytovatel e-shopového systému UpGates, společnost EVici webdesign s.r.o.
  • Česká pošta (Pouze v případě, že zvolíte dopravu Českou poštou.).
  • PPL (Pouze v případě, že zvolíte dopravu společností PPL.).
  • Společnost SmartSelling a.s. - poskytovatel mailového systému SmartEmailing (Pouze v případě, že se dobrovolně přihlásíte k odběru našich novinek. Do SmartEmailingu přenášíme pouze e-mailovou adresu.).
  • Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o.). Do Heureky předáváme e-mailovou adresu a informace o objednaných položkách pro účely služby Ověřeno zákazníky.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Prodávající (MH Sexshop - Martin Hrubý) je veden u úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00037932, případně nás vyhledáte také podle IČ: 86674510.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Prodávající se zavazuje, že nebude na elektronickou adresu kupujícího zasílat žádná obchodní sdělení bez vyjádření jeho souhlasu.

Kupující se může k odběru obchodních sdělení přihlásit dobrovolně v sekci Newsletter a z tohoto odběru se může rovněž kdykoli odhlásit bez udání důvodů. K odhlášení lze využít odhlašovací odkaz, umístěný v patičce každého obchodního sdělení.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.